Program

Alla presentationer sker på Stockholms universitet, campus Albano, hus 2 - hitta hit och hitta runt (Se video)

Plenarerna i Hörsal 5 live-sänds till Hörsal 2, Lärosal 17/Studio NU22 och till Onlinerum A

De muntliga presentationerna i Hörsal 4 samt Lärosal 10, 11 och 16 sänds via zoom till Onlinerum B, C, D respektive E

Lärosal 18 = Studio NU22. Här sker uppsnack av dagen, mellanakter och intervjuer mm, mm liksom muntliga presentationer och samtligt sänds till Onlinerum A.

Lärosal 20: Här sker workshopar och rundbordssamtal på plats som knyts ihop med Onlinerum F till hybrida sessioner

Lärosal 21: Här visas muntliga presentationer från Onlinerum G på salens skärmar

Obs att mindre justeringar kan komma att göras.


Onsdag 15/6

Torsdag 16/6

Fredag 17/6