Bidragsanmälan


Välkommen till NU2022!


Sista dag för anmälan är 19 november 31/1. 


Det övergripande temat för NU2022 är “Att synliggöra lärande”. Läs mer om temat i menyn “Tema”. Du kan presentera planerade, pågående eller avslutade projekt med relevans för konferensens tema. Även andra teman är möjliga och välkomnas till konferensen. 


Vi välkomnar bidrag av typen högskolepedagogisk praxis och högskolepedagogisk forskning. Du hittar en beskrivning av vad som menas med dessa i menyn Bidragstyper och format under fliken “Information till presentatörer”. 


Vi välkomnar bidrag i form av muntliga presentationer, rundabordssamtal och workshoppar. Du hittar en beskrivning av dessa i menyn Bidragstyper och format under fliken “Information till presentatörer”. 


Du kan välja om du vill presentera ditt bidrag på plats i Stockholm eller på distans. Bidrag som presenteras online kommer att vara tillgängliga för samtliga konferensdeltagare. Bidrag som presenteras onsite kommer i huvudsak att vara tillgängliga för deltagare som är på plats fysiskt. En del av de bidrag som presenteras onsite kommer att göras tillgängliga för deltagare på distans.


Du kan dessutom välja om du föredrar att hålla din session på svenska (/norska/danska) eller engelska. 


Samtliga val görs i samband med inlämningen av abstract.


Läs mer om konferensens olika bidragstyper och format och se instruktioner för abstract här: Bidragstyper och format


Välkommen att lämna ditt bidragsförslag!

Inlämningen är öppen 9/8 - 19/11 2021

3:e call för abstracts – Deadline: 31/1

Lämna ditt bidrag