Arrangör NU2022


Konferensen samarrangeras av lärosäten i centrala Stockholm: Stockholms universitet, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan, samt Kungliga musikhögskolan.


Projektgrupp för konferensen 

Lotta Jons

Projektledare, SU

Jonas Collin

Kommunikation och Studioprogram, SU

Eva Fors

Hybrid- och onlineprogram, GIH

Jan-Olof Gullö

Studioprogram och Musikplenar, KMH

Per-Henrik Holgersson

Socialt program och Musikplenar, KMH

Anna-Karin Larsson

Hybrid- och onlineprogram, FHS

Cormac McGrath

Program och Bidrag, SU

Véronique Roujon

Social program och Kommunikation, HHS

Maria Öhrstedt

Program och Bidrag, SU


Vill du komma i kontakt med projektgruppen så mejla till NU2022@su.se

Konferensservice hanterar anmälan och betalning på NU2022AK@akademikonferens.se