Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 nov krävs ingen biljett (du behöver dock registrera dig här). För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Hemlöshet och våld

Anne MacKey, Jasmine Solomon
Fredag 14:00 - 14:30 Stora scen
Nätverket Taklösa

Nätverket Taklösa kommer till MR-dagarna för att berätta om sina liv i hemlöshet på Stockholms gator. Ett liv där man är utsatt för närmast ständig exponering.  

Kan pappagrupper förebygga våld?

Mats Berggren, Vidar Vetterfalk, Catrin Söderberg
Fredag 14:00 - 14:30 Lilla scen
MÄN

Hur ser kopplingen mellan mäns engagemang i föräldraskap och minskat våld mot deras partners och barn ut? Vi diskuterar detta med utgångspunkt i MÄNs erfarenheter nationellt och internationellt av att förebygga mäns våld mot kvinnor, bl.a. genom samtalsgrupper med nyblivna fäder.

73. MR-perspektiv på skyddat boende

Fredag 14:30 - 15:30 T1
Regeringskansliet

Det civila samhället har, främst genom kvinnorättsrörelsen, under lång tid spelat en avgörande roll för att kvinnor och deras barn ska få skydd. I skärningspunkten mellan det civila samhällets starka åtagande och kommunens yttersta ansvar för våldsutsatta finns en gråzon rörande roller och ansvar. Denna otydlighet innebär en risk ur ett MR- perspektiv, som närmare kommer att beskrivas och analyseras under seminariet.

74. #Metoo och skolan – hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier?

Agneta Broberg, Anna Ericsson, Berit Jernberg, Carl Lind, Ellen Jenmert, Johan Lilly Gyberg
Fredag 14:30 - 15:30 T2
DO (i samverkan med Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Jämy m fl.)

DO har de senaste åren utfärdat ett större antal tillsynsbeslut när det gäller brister i arbetet mot trakasserier i skolan. Vilka brister har visat sig vara vanligast - och vad kan vi lära av det? Hur kan skolans vardag bli fri från trakasserier?Välkommen till ett samtal om skolors arbete mot sexuella trakasserier, mot bakgrund av DO:s och övriga aktörers erfarenheter och lagstiftning.
 Arrangör: DO

Våld mot barn är ett eftersatt område i svensk lag i förhållande till barnkonventionen. 36 % av barnen i Sverige uppger att de utsätts för våld i hemmet.UNICEF Sveriges seminarium tar avstamp i rapporten
”Vem skyddar mig från våld” om barns upplevelser av våld i hemmet och önskan om
upprättelse. Med utgångspunkt i barns egna berättelser diskuteras förslag på
lösningar och åtgärder med experter som arbetar med våldsutsatta
barn. 

Mord, fängelse, hot och våld drabbar arbetstagare och fackligt aktiva i allt fler länder. Att kämpa för sina rättigheter kan kosta livet. Siffrorna från världsfacket ITUC är skrämmande. Kvinnor är särskilt utsatta för våld på arbetsplatsen. 35 procent av världens kvinnor, en av tre, har upplevt fysiskt eller sexuellt våld. ILO kommer diskutera en ny konvention mot könsbaserat våld. Vad kan man hoppas på att uppnå med en konvention?Hör även ukrainska ungdomsordföranden Oksana Huz berätta om hur det är att arbeta fackligt i landet, skakat av konflikter. Vad driver personerna som engagerar sig? Och vad förväntar sig medlemmarna?

In emergency settings, women and girls, are at increased risk of sexual abuse, unwanted pregnancies and unsafe abortion. The risks for sexual assault and exploitation are heightened as well as child marriages.
SRHR is often a neglected area within the humanitarian system. An overall growth in institutional capacity has been reported but much more needs to be done. RFSU is working at policy level to increase financial and political commitment.

78. Threatened by the family

Shahin Ashraf
Fredag 14:30 - 15:30 T6
Ibn Rushd Studieförbund, Islamic Relief

Thousands of people live with oppression related to “honour”. Killing in the name of honour is the most discussed aspect of the phenomenon, but this is only one aspect of it. What is honour crime, or “patriarchal crimes against autonomy”? What is the potential role of faith-based partnerships in preventing and addressing honour crime?
Shahin Ashraf is global advocacy advisor for the international humanitarian organisation Islamic Relief Worldwide, with experience of fighting gender injustices in several countries. She will share with us a technical understanding of honour crime and the legislation around it. She will also talk about “Honour her”, Islamic Relief’s part in an annual global campaign against gender-based violence, which is part of a strategy to promote gender justice from an Islamic faith perspective.

Länsstyrelsen ska tillsammans med relevanta aktörer ta fram regionala
rutiner för att förhindra att ensamkommande försvinner. När ett barn lämnar
skyddsnäten riskerar dem att drabbas av våld, exploatering eller människohandel.
Seminariet belyser hur rutiner på regional nivå byggts upp av länsstyrelserna. En
panel bestående av Polismyndigheten, Socialstyrelsen och representant från
civilsamhället diskuterar hur vi gemensamt skyddar de mest utsatta.

80. Is development possible in a shrinking democratic space?

Anders Sjögren, Carin Jämtin, George Gachara, Svein-Erik Helle, Marika Griehsel
Fredag 14:30 - 15:30 C7
Nordiska Afrikainstitutet, Forum Syd, Medieinstitutet Fojo

There is democratic progress in many African countries – but we also see increasing threats against journalists, researchers and civil society. With East Africa as a starting point, the seminar highlights the global issue of Shrinking Space. In Kenya the trend is obvious: NGOs, human rights defenders and journalists are subjected to attacks and harassment. Guests from Sweden and Kenya will describe developments and discuss possible ways forward.

81. Afrofobi och strukturellt våld

Fredag 14:30 - 15:30 C8
Afrosvenskarnas riksförbund

Detta seminarium problematiserar idén att hatbrott är den enda formen av våld som drabbar Afrosvenskar. Med en strukturell förståelse av våld blir allt från afrosvenskars utsatthet för hatbrott till deras sämre ekonomiska förutsättningar och begränsade politiska och kulturella makt till en form av våld. Detta våld är det staten som är ansvarig för antingen genom sitt direkta agerande eller genom sin underlåtenhet att stoppa det.

82. Barn, våld och kriminalvård

Carin Granlund Olsen, Emma Wistrand, Malin Isaksson
Fredag 14:30 - 15:30 Presscenter
My Human Rights och Kriminalvården

Barn till klienter eller barn som själva är aktuella i Kriminalvården är en extremt utsatt grupp. Bara om rätt komptens och stor känslighet genomsyrar arbetet kan Kriminalvården skydda barn från våld. Föreningen My Human Rights har i samarbete med Kriminalvården arbetat fram ett skräddarsytt verktyg för att integrera barnets rättigheter utifrån Barnkonventionen. Under seminariet kommer vi att demonstrera metoden och dela med oss av våra erfarenheter. 

FILM SCREENING: 3 Stolen Cameras

Fredag 14:30 - 15:00 Globala scenen
Equipe Media & RåFILM

A video activist group is struggling to keep their cameras in occupied Western Sahara where the Moroccan regime implement a total media blockade.

Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 i Linköping!

Marie Daun
Fredag 14:30 - 15:00 Lilla scen
Mänskliga rättighetsdagarna, Linköping kommun m.fl.

Kom och få en försmak av Mänskliga rättighetsdagarna som nästa år för första gången kommer till Linköping! Cirkus Bataljonen inleder med att ge oss ett perspektiv på mänskliga rättigheter genom sitt konstnärliga uttryck. Föreningen Ordfront överlämnar hedersuppdraget att ta över värdskapet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 till Linköping.

Världen behöver påminnas om de mänskliga rättigheterna och mänskliga skyldigheterna idag. Vi behöver också stärka unga samhällsförändrare genom verktyg för att göra skillnad. Här berättar vi hur Raoul Wallenberg Academy arbetar systematiskt med värdegrundsarbetet och låter skolan vara en plattform för hela kommunens demokratiutveckling. Vi presenterar en metod för att engagera unga att ta ställning för våra mänskliga rättigheter. 

Barnets bästa vid återvändande

Kjell-Terje Torvik , Marcus Olofsson , Marcus Olsson, Mikaela Hagan
Fredag 15:00 - 15:30 Lilla scen
Strömsunds Kommun, Länsstyrelsen Jämtland och Migrationsverket

Barnets bästa vid återvändande –hur förhåller vi oss och vad gör vi?Projektet arbetar tillsammans med ett antal kommuner iSverige för att förbättra förutsättningarna både för det enskilda ensamkommandebarnet och för vuxna och de verksamheter som möter barnet i asyl- ochåtervändandeprocessen. Detta görs genom informations- och kompetenshöjandeinsatser kring asyl- och återvändandeprocessen, utvecklande av metoder ochsamtalsstöd i mötet/samtal med ensamkommande barn samt att kring det enskildabarnet utveckla en individanpassad samverkan och stödja och verka för en lokal ochregional anpassad samverkan av berörda verksamheter.

Politisk organisering med fokus på kvinnliga urfolksledare

Latinamerikagrupperna
Fredag 15:00 - 15:30 Globala scenen
Latinamerikagrupperna

Seminariet kommer att handla om en av våra praktikanters erfarenheter av politisk organisering med fokus på folkrörelsen Bartolina Sisas arbete i Bolivia med kvinnliga urfolksledare

Hope for Haiti?

Pierre Esperance
Fredag 15:30 - 16:30 Globala scenen
Föreningen Ordfront

Haitians have been scourged by natural disasters as well as political violence and corruption. Is there any hope for Haiti?

Islam i Sverige - de första 1300 åren

Åke Göransson, Simon Sorgenfrei
Fredag 15:30 - 16:00 Lilla scen
Myndigheten för stöd till trossamfund

Presentation av den nyutkomna boken "Islam i Sverige - de första 1300 åren". 

Trygghet för vem?

Fredag 15:30 - 16:00 Stora scen
Förorten Mot Våld

Det senaste året har 320 skjutningar skett och siffran fortsätter tyvärr att stiga. Trygghet är med andra ord en av de viktigaste frågorna för många boende i förorter runtom i landet. Men trygghet handlar inte bara om att stoppa skjutningarna med hjälp av militärer, övervakningskameror och fler poliser. Trygghet handlar också om att ha en fungerande skola i sitt bostadsområde, möjligheten att få jobb och komma in på arbetsmarknaden och möjlighet till en egen bostad.