Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 76. Trakasserad, fängslad eller mördad för jobbets skull

76. Trakasserad, fängslad eller mördad för jobbets skull Har passerat

Fredag 16 november 2018 14:30 - 15:30 T4

Föreläsare: Magnus Runsten, Maja Åberg, Oksana Huz, Sofia Östmark
Moderator: Maja Aase

I allt fler länder dödas, hotas och tystas arbetstagare och fackligt aktiva. Att kämpa för sina mänskliga rättigheter kan kosta livet. Kvinnor är särskilt utsatta, i vissa länder har så många som nära 70 procent upplevt fysiskt eller sexuellt våld. Union to Union presenterar två rapporter om det globala hoten mot de mänskliga rättigheterna och könsbaserade våldet på arbetsplatserna. Hur ska vi nå global rättvisa på jobbet?

Ökat hot och våld mot världens arbetstagare – så ser världen ut 2018. Statistiken från världsfacket ITUC är skrämmande, eftersom de grundläggande, mänskliga rättigheterna är hotade i allt fler länder över världen. Yttrandefriheten hårt ansatt i 54 länder och i 65 länder utsätts arbetstagare för våld på jobbet.

Kvinnor är särskilt stor erfarenhet av våldet, oavsett om de är engagerade i en facklig rörelse eller inte. 35 procent av världens kvinnor, en av tre, har upplevt fysiskt eller sexuellt våld. I vissa länder är siffran nära 70 procent. Det fackliga arbetet har lett fram till att FN-organet ILO, International Labour Organisation, diskuterar en ny konvention mot könsbaserat våld. Vad blir resultatet, vad kan en konvention få för verklig betydelse?

Hör även ukrainska ungdomsordföranden Oksana Huz berätta om hur det är att arbeta fackligt i landet, skakat av konflikter. Vad driver personerna som engagerar sig? Och vad förväntar sig medlemmarna?

Arrangör(er)

Union to Union

Taggar

Demokrati
Mänskliga rättigheter
Politiskt våld
Trakasserier
Våldets effekter
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Magnus Runsten Föreläsare

Fackförbundet ST

Maja Åberg Föreläsare

Amnesty

Talesperson, Amnesty International

Oksana Huz Föreläsare

Head of youth counsil, state employeds union, Ukraine

Sofia Östmark Föreläsare

Union to Union

Sofia Östmark är Union to Unions nya kanslichef

Maja Aase Moderator