Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 75. Vem skyddar mig från våld?

75. Vem skyddar mig från våld? Har passerat

Fredag 16 november 2018 14:30 - 15:30 T3

Moderator: Nina Rung
Paneldeltagare: Anna Norlén, Gerd Olofsson, Hans Elfström, Karin Ödquist Drackner, Marie Hugander Juhlin

Sverige var först i världen med att införa antiagalagstiftning och har enligt barnkonventionen en skyldighet att skydda barn från alla former av våld.

Genom de globala målen för hållbar utveckling har Sverige tagit på sig en ledarroll i arbetet för att stoppa alla former av våld mot barn. Samtidigt är våld mot barn ett eftersatt område i svensk lag i förhållande till bestämmelserna i barnkonventionen och 36 % av barnen i Sverige uppger att de utsätts för våld i hemmet.

I rapporten ”Vem skyddar mig från våld” lyfter UNICEF Sverige upp barnens röster för att belysa hur attityder, rådande lagstiftning, barns svaga rättsliga ställning och bristen på samverkan får konsekvenser för barn som upplever och utsätts för våld i hemmet.

UNICEF Sverige bjuder in till ett samtal med experter om barns upplevelser av våld i hemmet och vikten av upprättelse. Vad ger barnens berättelser oss för kunskap om deras upplevelser? Vad blir effekterna av att barn inte blir lyssnade till och tagna på allvar i kontakten med myndigheter och rättsväsende? Och vad blir konsekvenserna för barnen när samverkan mellan myndigheter brister? Vilka utmaningar står vi inför och vilka förändringar vill vi se?


Arrangör(er)

UNICEF Sverige

Taggar

Hemmet
Barn
Våld i nära relationer
Våld mot barn
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Nina Rung Moderator

Anna Norlén Paneldeltagare

Ericastiftelsen

Gerd Olofsson Paneldeltagare

Familjebehandlare

Hans Elfström Paneldeltagare

Södertälje kommun

Karin Ödquist Drackner Paneldeltagare

Profilbild för Marie Hugander Juhlin

Marie Hugander Juhlin Paneldeltagare