Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 74. #Metoo och skolan – hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier?

74. #Metoo och skolan – hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier? Har passerat

Fredag 16 november 2018 14:30 - 15:30 T2

Talare: Agneta Broberg
Moderator: Anna Ericsson
Paneldeltagare: Berit Jernberg, Carl Lind, Ellen Jenmert, Johan Lilly Gyberg

DO har de senaste åren utfärdat ett större antal tillsynsbeslut när det gäller brister i arbetet mot trakasserier i skolan. Vilka brister har visat sig vara vanligast - och vad kan vi lära av det? Hur kan skolans vardag bli fri från trakasserier?

Välkommen till ett samtal om skolors arbete mot sexuella trakasserier, mot bakgrund av DO:s och övriga aktörers erfarenheter och lagstiftning.


 Arrangör: DOMedverkande: Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg (inleder), Carl Lind, utredare på Rättsenheten Samhällsliv och Utbildningsväsende på DO, Ellen Jenmert, teamledare på BEO/Skolinspektionen, Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd på Skolverket och Berit Jernberg, avdelningschef på Jämy. 

Moderator: Anna Ericsson, utredare på Utvecklingsenheten på DO

Målgrupp för seminariet: Skolledningar och skolpersonal, huvudmän för skola och andra utbildningsinsatser, intresserade forskare, journalister m fl.

Arrangör(er)

DO (i samverkan med Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Jämy m fl.)

Taggar

Skolan
Diskriminering
Trakasserier
Ungdom

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Forskare
Tjänstepersoner vid kommun
Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Agneta Broberg Talare

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg inleder seminariet.

Anna Ericsson Moderator

Anna Ericsson är utredare på Utvecklingsenheten på DO. Hon kommer att leda samtalet om hur trakasserier i skolan kan motverkas utifrån gällande lagstiftning och olika aktörers ansvar.

Berit Jernberg Paneldeltagare

Berit Jernberg är avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten, Jämy. Hon ansvarar för området nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Jämy har 2018 ett regeringsuppdrag att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns och ungas situation ska särskilt belysas.

Carl Lind Paneldeltagare

Carl Lind är jurist och utredare på Rättsenheten Samhällsliv och Utbildningsväsende på DO.

Ellen Jenmert Paneldeltagare

Ellen Jenmert är teamledare hos Barn- och Elevombudet på Skolinspektionen.

Johan Lilly Gyberg Paneldeltagare

Johan Lilly Gyberg är undervisningsråd på Skolverket.