Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 81. Afrofobi och strukturellt våld

81. Afrofobi och strukturellt våld Har passerat

Fredag 16 november 2018 14:30 - 15:30 C8

Diskussionen om våld mot afrosvenska kroppar i Sverige begränsas ofta till hatbrottsfrågan och blir då en fråga som enbart berör afrosvenskar och en liten grupp ideologiskt motiverade våldsverkare som majoritetssamhället i huvudsak fördömer och inte behöver associeras med. Afrosvenskar drabbas dock av långt mer våld som en följd av afrofobi. Begreppet strukturellt våld vidgar våldskonceptet till att omfatta alla förhållanden när människor påverkas så att de inte kan uppnå sin fulla potential antingen fysiskt eller existentiellt. Detta våld är en produkt av sociala strukturer och kan mycket väl omfatta fysiskt våld. Den ansvariga blir då samhället som genom sitt agerande eller sin underlåtenhet att stoppa det gör så att detta våld uppstår. Allt från afrosvenskars kortare livslängd, sämre karriärutsikter och större utsatthet för fysisk fara genom hatbrott och andra våldsbrott ska här förstås som våld. Detta seminarium problematiserar våldet mot afrosvenska kroppar bortom våldsbrott och ställer frågan vad staten gör för att förhindra detta våld.

Arrangör(er)

Afrosvenskarnas riksförbund

Taggar

Det offentliga rummet
Afrofobi
Mänskliga rättigheter
Ojämlikhet
Strukturellt våld

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No