Odontologiska riksstämman

Torsdag 15 november 2012

I tre dagar samlas tandläkare och tandsköteskor för sin årliga kongress, i år förlagd till Svenska mässan i Göteborg. Tandläkarsällskapet har valt att använda InvitePeople för att ta emot betalningar och registrera deltagare. Det omfattande medicinska programmet bokades genom InvitePeoples seminarebokningstjänst. Namnbrickor, ”på plats” köp och mycket annat ordnades genom InvitePeoples tjänster.

Tillbaka