Internetdagarna flyttade sin fysiska konferens till ett digital format, vilket resulterade i högre engagemang och betyg från deltagarna.Internetdagarna flyttade sin fysiska konferens till ett digital format, vilket resulterade i högre engagemang och betyg från deltagarna.

Ökat engagemang när Internetdagarna blev ett digitalt event

Sedan tjugo år tillbaka har Internetstiftelsen haft sin årliga fysiska konferens ”Internetdagarna” på Stockholm Waterfront, men under de senaste två åren har gästerna istället deltagit digitalt på grund av pandemin och tillhörande restriktioner.

Internetdagarna är Sveriges största mötesplats för människor som vill bredda sitt digitala perspektiv samt nätverka med experter och branschfolk. Syftet med konferensen är att få kunskap om internet och digitaliseringens påverkan på individ och samhälle, samtidigt som man får inspiration och omvärldsbevakning inom det senaste.

Att gå över till digital konferens resulterade i att man slog rekord, både i antal deltagare och i betyg från deltagarna. Internetdagarna fick ett snittbetyg på 4,4 av 5, vilket är det högsta någonsin i konferensens historia.

Att gå från fysiskt till digitalt

När Internetstiftelsen gick över till digital konferens var det viktigt för dem att plattformen de valde kunde uppfylla deras vision.

Internetstiftelsens interna- och externa partners samt deltagare efterfrågar ett stort utbud av workshops och grupper. För att kunna uppfylla dessa önskemål behöver de s.k. sektionerna brytas ner i mindre spår. Oavsett vilket spår deltagarna väljer så ska de fortfarande kunna ha översikt vad som pågår i de övriga spåren.

Under 2021 valde Internetstiftelsen att gå över till InvitePeople, då tidigare verktyg inte har stöd för denna typ av agenda- och möteshantering.

Vi valde att använda oss av InvitePeoples plattform då dem har just de verktygen som vi behöver för att kunna bygga konferensen digitalt. Både enligt krav på funktioner och vad det gäller profil och varumärke.

Plattformen erbjuder en stor frihet i systemet. Möjligheten att kunna ändra design, färger och utseendet på det digitala eventet är något som Internetstiftelsen verkligen uppskattar. Dessutom kan koder från befintlig hemsida användas och webbutvecklare kan koda utan begränsningar.

En stor vinst med att vi valde InvitePeople var att vi enkelt kunde vara flera användare i systemet samtidigt, vilket vi inte har kunnat vara tidigare. Istället för att gå via en person, så kunde vi ha ett tjugotal administratörer, vilket underlättade mycket under uppbyggnaden av konferensen.

Möjlighet att nå en större publik

Genom att sända eventet digitalt tillsammans med InvitePeople nådde de ut till fler som var intresserade av eventet. Tidigare var en klar majoritet av deltagarna från Mälardalen, men nu kan folk från hela Sverige närvara på konferensen. Den virtuella samlingsplatsen är minst sagt mer flexibel och med rätt verktyg kan man finna många möjligheter och nå publik världen över.

Förutom att vi slog NKI (nöjd kund index) rekord, så har vi också blivit mer tillgängliga sedan vi gick över till den digitala plattformen!

Enkelt att stimulera engagemang

Engagemanget i det digitala formatet överträffar förväntningarna. Deltagarna är mer närvarande än vad de varit de tidigare åren. Dem är både aktiva i chatten och delar med sig av kunskap mellan varandra.

Totalt 80 procent av alla deltagarna svarar att de upplevde konferensen som interaktiv. Jag tror inte man kan få en sån hög siffra i en fysisk konferenssal.

Genom små omröstningar kan man enkelt få reda på vad gästerna tycker, vad de vill och vad som gör dem engagerade. Under digitala event kan man enkelt få fram viktig statistik, som kan användas för att förbättra framtida presentationer och event.

En översikt av funktionerna i eventplattformen InvitePeople.

Förlängt liv för konferensen

Viktigt för oss är att det här programmet kan tillgängliggöras på ett enkelt sätt i efterhand. Det är något som InvitePeople gör på ett väldigt snyggt sätt!

Efter konferensen kan deltagarna, på ett smidigt sätt, få tillgång till de talare och program som de vill lyssna på. Vilket de verkligen uppskattar.

Målet var att på ett smidigt sätt skapa en digital konferens som engagerar och inspirerar våra gäster. Vi trodde aldrig att vi skulle få såhär bra respons. Det finns otroligt mycket vinning för oss och våra målgrupper, och med fördelarna vi har fått av det digitala, så har jag svårt att tro att vi skulle överge det helt och gå tillbaka.

Om Internetdagarna

Internetdagarna är en konferens som arrangeras av Internetstiftelsen. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. De verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. De ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.