Talent Management Oslo

Torsdag 6 december 2012

Ett hundratal chefer från HR-branschen i Norge samlades för konferens i Oslo. Genom InvitePeoples partner bokningssystem ordnades ett stort antal möten och med den mobila appen kunde deltagarna ha koll på programmet, sina seminarier och möten.

Tillbaka