Profilbild för Quiz som konstruktiv länkning i distanskurs

Quiz som konstruktiv länkning i distanskurs Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 11:30 - 11:55 Lärosal 11/Onlinerum D

Föreläsare: Maj-Lis Lindholm
Moderator: Viggo Kann

Ämne

Datadriven praktik, Studenters lärande, Återkoppling

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Maj-Lis Lindholm Föreläsare

universitetsadjunkt
Högskolan Väst

Jag undervisar en hel del på distans, bland annat i Lärarlyftet i svenska som andraspråk och har egen lärarbakgrund. Min presentation handlar om ett projekt i en högskolepedagogisk kurs, "Digital pedagogik", med fokus på när det ger ett pedagogiskt mervärde att använda digitala verktyg. Eftersom vi i sammanhanget bytte till en ny lärplattform, Canvas, passade jag på att utveckla en slags trestegsraket av olika slags quiz i en av mina kurser, där studenterna hade svårt att koppla teorin till praktiken. Min presentation kommer att vara ganska konkret kring "huret", varför och just det pedagogiska mervärdet.

Profilbild för Viggo Kann

Viggo Kann Moderator

Professor
Kungliga tekniska högskolan

Jag är professor i datalogi och pedagogisk utvecklare på KTH. Jag håller en högskolepedagogisk kurs om målrelaterade betygskriterier samt webbaserade kurser för examinatorer och assistenter. Jag koordinerar KTH:s arena Storträffen och nätverk för programansvariga och studierektorer. Jag håller också den programsammanhållande kursen för civilingenjörsprogrammet i datateknik, inom vilken det studentbaserade programutvecklingssystemet som jag presenterar på denna konferens genomförs.