Profilbild för När undervisningen väcker starka känslor

När undervisningen väcker starka känslor Har passerat

Fredag 17 juni 2022 09:00 - 09:50 Lärosal 13

Ordförande: Maria Weurlander

Ämne

Lärandemiljöer, Relationer och lärande, Studenters lärande

Format

Rundabordssamtal

Plats

Onsite

Föreläsare

Profilbild för Maria Weurlander

Maria Weurlander OrdförandeUtställare

Docent
Tidskriften Högre utbildning