Profilbild för Legitimation Code Theory som analytiskt verktyg i bedömning av akusmatisk musik

Legitimation Code Theory som analytiskt verktyg i bedömning av akusmatisk musik Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 10:30 - 11:20 Lärosal 15

Ordförande: Jan Sparby, Peter Fogel

Ämne

Bedömning och examination, Kvalitet i högre utbildning, Återkoppling

Format

Rundabordssamtal

Plats

Onsite

Föreläsare

Profilbild för Jan Sparby

Jan Sparby Ordförande

Adjunkt
Örebro Universitet

Profilbild för Peter Fogel

Peter Fogel Ordförande

IT-pedagog
Högskolan i Skövde