Profilbild för Nya biträdande forskarhandledares erfarenheter: kultur, praktik och roller.

Nya biträdande forskarhandledares erfarenheter: kultur, praktik och roller. Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 11:55 - 12:20 Lärosal 18/Onlinerum A

Föreläsare: Ann Grubbström, Cecilia Almlöv

Ämne

Forskarutbildning

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Profilbild för Ann Grubbström

Ann Grubbström Föreläsare

Pedagogisk utvecklare
Sveriges lantbruksuniversitet

Docent i Kulturgeografi
Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för stad och land.
Pedagogisk utvecklare med inriktning mot forskarutbildning.
Forskare vid avdelningen för miljökommunikation där jag arbetat med projekt om normer och kulturer inom akademin.

Cecilia Almlöv Föreläsare

Enhetschef
Sveriges lantbruksuniversitet