Hur utvecklas och synliggörs studenters förförståelse i matematik i ett digitalt arbete på distans? Har passerat

Fredag 17 juni 2022 09:00 - 09:50 Lärosal 14

Ordförande: Anna Stenkvist, Michael Carlson

Ämne

Datadriven praktik, Lärandemiljöer, Studenters lärande

Format

Rundabordssamtal

Plats

Onsite

Föreläsare

Anna Stenkvist Ordförande

Adjunkt
Stockholms universitet

Michael Carlson Ordförande

Prefekt, lektor
Stockholms universitet