Profilbild för Hybridundervisning och dans på distans.

Hybridundervisning och dans på distans. Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 14:55 - 15:20 Lärosal 18/Onlinerum A

Föreläsare: Cecilia Stålman
Moderator: Anna Backman Bister

Ämne

Datadriven praktik, Lärandemiljöer, Studenters lärande

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Profilbild för Cecilia Stålman

Cecilia Stålman Föreläsare

Högskoleadjunkt
Gymnastik- och idrottshögskolan

Lärarutbildare i Utbildning och demokrati, idrott historia samhälle, pedagogik, dans m m. Kursansvarig för distansutbildningen på GIH. Föreläsare pedagogik, idrott och ledarskap.

Profilbild för Anna Backman Bister

Anna Backman Bister Moderator

Lektor i verksamhetsförlagt lärande
Kungliga musikhögskolan