Profilbild för Under ytan – en djupdykning i ett arbetslags förändringsteorier

Under ytan – en djupdykning i ett arbetslags förändringsteorier Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 14:30 - 14:55 Lärosal 16/Onlinerum E

Föreläsare: Helén Söderqvist, tone försund
Moderator: Niclas Hjelm

Ämne

Kollegialt lärande, Kritiskt tänkande, Kvalitet i högre utbildning

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Profilbild för Helén Söderqvist

Helén Söderqvist Föreläsare

Adjunkt
Göteborgs universitet

Jag arbetar på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap med ämnena sociala relationer, gruppdynamik, ledarskap, konflikthantering och svåra samtal. Förutom att föreläsa och ha kursansvar arbetar jag mycket med praktiska workshops där studenterna får prova teorierna i övningar och rollspel. Ett upplevelsebaserat lärande. Jag är utbildad dramapedagog, skådespelare, gestaltterapeut och har arbetat som lärare i många år.

Profilbild för tone försund

tone försund Föreläsare

adjunkt
Göteborgs universitet

Jag arbetar som lärare på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Jag är utbildad dramapedagog och beteendevetare och har en magister i konfliktlösning. Är utbildad handledare vid Ersta Sköndals högskola och har en ledarutbildning med psykosyntesinriktning.

Arbetar med teman som konflikter, ledarskap, grupprocesser, pedagogik handledning mm. Är lärarutbildare där jag föreläser och håller workshops på samtliga lärarutbildningar. Är kursansvarig för handledarutbildning för lärare och förskollärare samt medverkar på rektorsutbildningen som lärare och handledare.

Medverkar även på andra kurser som riktar sig till HR:specialister, specialpedagoger, röntgensjuksköterskor mfl. Har också uppdrag på personalenheten på teman som konflikter, handledning och bemötande. Är en av fem som verkar som konfliktvägledare vid universitetet.

Niclas Hjelm Moderator

Universitetsadjunkt
Kungliga tekniska högskolan