Att synliggöra pedagogisk skicklighet Har passerat

Fredag 17 juni 2022 09:00 - 09:25 Onlinerum H

Föreläsare: Lars Larsson
Moderator: Tore Nilsson

Ämne

Kvalitet i högre utbildning, Relationer och lärande

Format

Muntlig presentation

Plats

Online

Föreläsare

Lars Larsson Föreläsare

Lektor
Umeå universitet

Tore Nilsson Moderator

Universitetslektor