Profilbild för MOOC Study Circle – A Pilot Project at Luleå University of Technology

MOOC Study Circle – A Pilot Project at Luleå University of Technology Har passerat

Fredag 17 juni 2022 10:30 - 10:55 Lärosal 18/Onlinerum A

Föreläsare: Fredrik BAcklund, Heather Jacksic, Pernilla Tingvall
Moderator: Blanka Rósa

Ämne

Kurs- och programdesign, Organisatoriskt lärande, Studenters lärande

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Profilbild för Fredrik BAcklund

Fredrik BAcklund FöreläsareUtställare

Pedagogisk utvecklare
Luleå tekniska universitet, LTU

Hej! För närvarande arbetar jag som pedagogisk utvecklare på Luleå tekniska universitet. Jag är biträdande professor i kvalitetsteknik och har ägnat mig åt forskning och undervisning inom främst projekt- och processledning, samt förbättringsarbete. Denna bakgrund är till stor nytta för arbete med pedagogisk utveckling, där jag bl.a. ägnar tid åt problembaserat och projektorienterat lärande, samt programutveckling.

Profilbild för Heather Jacksic

Heather Jacksic FöreläsareUtställare

Projektledare
Luleå tekniska universitet, LTU

As a project manager and career coach I work with undergraduate and PhD students to help them develop their personal brands and package their skills and experience when applying for work. I recently launched my first MOOC in career planning on FutureLearn. In connection with this MOOC, I met with course participants weekly in a so-called MOOC+ study circle which is designed to promote learning, reflection and discussion.

Profilbild för Pernilla Tingvall

Pernilla Tingvall FöreläsareUtställare

Samverkansstrateg
Luleå tekniska universitet, LTU

Som samverkansstrateg samordnar jag universitetets arbete med uppdragsutbildning, LTU Professional Education. Jag arbetar även med universitetets nya satsning på MOOC:ar och är delaktig i flera projekt med koppling till det livslånga lärandet.

Blanka Rósa Moderator

Doktorand
Stockholms universitet