Workshop: ”The Corona Crash Course" – kollegialt lärande kring undervisningspraktiker som utvecklats under pandemin. Har passerat

Onsdag 15 juni 2022 13:00 - 13:50 Onlinerum H

Workshop leader: Marie Leijon

Ämne

Digital litteracitet, Kollegialt lärande, Lärandemiljöer

Format

Workshop

Plats

Online

Föreläsare

Marie Leijon Workshop leader

Docent, lektor i högskolepedagogisk utveckling
Malmö universitet