Profilbild för VFU-studenter som förändringsagenter i äldreomsorgen

VFU-studenter som förändringsagenter i äldreomsorgen Har passerat

Fredag 17 juni 2022 09:00 - 09:25 Lärosal 18/Onlinerum A

Föreläsare: Katarina Baudin, Samuel Edelbring, Sarah Bergqvist
Moderator: Lena Geijer

Ämne

Kurs- och programdesign, Organisatoriskt lärande, Studenters lärande

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Katarina Baudin Föreläsare

Dr.
Örebro Universitet

Profilbild för Samuel Edelbring

Samuel Edelbring Föreläsare

Universitetslektor, docent
Örebro Universitet

Jag arbetar med pedagogisk utveckling och pedagogisk forskning inom hälsoprofessionernas utbildning, det vi ibland kallar medicinsk pedagogik. Mina forskningsfrågor rör lärande i verksamhetsförlagt lärande (VFU), interprofessionellt lärande och kliniskt resonemang. På NU2022 presenterar jag design och inledande erfarenheter i ett nystartat projekt (fredag kl. 9): VFU-studenter som förändringsagenter i äldreomsorgen

Sarah Bergqvist Föreläsare

Lena Geijer Moderator