Profilbild för Pedagogisk takt i hybrid, campusförlagd och online-undervisning i spanska som främmande språk på universitetsnivå – en jämförande studie

Pedagogisk takt i hybrid, campusförlagd och online-undervisning i spanska som främmande språk på universitetsnivå – en jämförande studie Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 11:30 - 11:55 Lärosal 16/Onlinerum E

Föreläsare: Aymé Pino, Rakel Österberg
Moderator: Margareta Jernås

Ämne

Lärandemiljöer, Relationer och lärande

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Profilbild för Aymé Pino

Aymé Pino Föreläsare

Universitetslektor
Stockholms universitet

Profilbild för Rakel Österberg

Rakel Österberg Föreläsare

universitetslektor
Stockholms universitet

Profilbild för Margareta Jernås

Margareta Jernås Moderator

Pedagogisk utvecklare
Göteborgs universitet