Developing a Digital Tool for a Student Centred ESD Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 11:30 - 12:20 Onlinerum H

Ordförande: Alice Annelin, Gert-Olof Boström

Ämne

Kurs- och programdesign, Samverkan, Studenters lärande

Format

Rundabordssamtal

Plats

Online

Föreläsare

Alice Annelin Ordförande

Senior Lektor
Umeå universitet

Gert-Olof Boström Ordförande

Doicent
Umeå universitet