Profilbild för Granskning av pedagogisk skicklighet – utmaningar för sakkunniga

Granskning av pedagogisk skicklighet – utmaningar för sakkunniga Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 13:55 - 14:20 Lärosal 18/Onlinerum A

Föreläsare: Elaine Sjögren, Katarina Winka, Klara Bolander Laksov, Maja Elmgren, Thomas Olsson, Åsa Ryegård
Moderator: Anna Backman Bister

Ämne

Kollegialt lärande, Kvalitet i högre utbildning, Samverkan

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Elaine Sjögren Föreläsare

Universitetslektor
Linköpings universitet

Katarina Winka Föreläsare

Universitetslektor, pedagogisk utvecklare
Umeå universitet

Profilbild för Klara Bolander Laksov

Klara Bolander Laksov Föreläsare

Professor
Stockholms universitet

Bolander Laksov är professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Hon har arbetat med forskning och utveckling inom högskolepedagogik sedan 1998. I sin forskning intresserar sig Klara Bolaner Laksov för hur universitetet som system och organisation kan skapa hållbara förutsättningar för lärare att utveckla vad som har kommit att kallas ett 'Akademiskt lärarskap', något som hon har skrivit om i skriften med samma namn. Frågor kring relationen och integration av teori och praktik är återkommande i hennes forskning och fokuseras både i relation till studenters lärande, lärares pedagogiska uppdrag och pedagogiska ledares verksamhet.

Klara Bolander Laksov är sedan sju år föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet, där hon sedan starten har byggt upp den högskolepedagogiska verksamheten med bas i högskolepedagogiskt aktiva forskare och lärare, och i samarbete med institutionsföreträdare med särskilt intresse och kompetens, s k pedagogiska ambassadörer.

Maja Elmgren Föreläsare

Universitetslektor
Uppsala universitet

Thomas Olsson Föreläsare

Profilbild för Åsa Ryegård

Åsa Ryegård Föreläsare

Lektor
Mälardalens högskola / Mälardalens universitet

Profilbild för Anna Backman Bister

Anna Backman Bister Moderator

Lektor i verksamhetsförlagt lärande
Kungliga musikhögskolan