Gruppövningar i matematik på Tekniskt basår Har passerat

Fredag 17 juni 2022 09:00 - 09:50 Lärosal 15

Ordförande: Maria Shamoun, Niclas Hjelm

Ämne

Bedömning och examination, Studenters lärande, Återkoppling

Format

Rundabordssamtal

Plats

Onsite

Föreläsare

Maria Shamoun Ordförande

Niclas Hjelm Ordförande

Universitetsadjunkt
Kungliga tekniska högskolan