Profilbild för Filmer och poddars roll i framtidens undervisning

Filmer och poddars roll i framtidens undervisning Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 14:30 - 15:20 Lärosal 10/Onlinerum C

Ordförande: Britt-Inger Johansson, Klara Bolander Laksov, Lotta Fröjdfeldt, Nicolette Karst

Ämne

Datadriven praktik
Digital litteracitet
Tillgänglighet och inkludering

Format

Rundabordssamtal

Plats

Onsite
Online

Föreläsare

Britt-Inger Johansson Ordförande

Professor
Uppsala universitet

Profilbild för Klara Bolander Laksov

Klara Bolander Laksov Ordförande

Professor
Stockholms universitet

Bolander Laksov är professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Hon har arbetat med forskning och utveckling inom högskolepedagogik sedan 1998. I sin forskning intresserar sig Klara Bolaner Laksov för hur universitetet som system och organisation kan skapa hållbara förutsättningar för lärare att utveckla vad som har kommit att kallas ett 'Akademiskt lärarskap', något som hon har skrivit om i skriften med samma namn. Frågor kring relationen och integration av teori och praktik är återkommande i hennes forskning och fokuseras både i relation till studenters lärande, lärares pedagogiska uppdrag och pedagogiska ledares verksamhet.

Klara Bolander Laksov är sedan sju år föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet, där hon sedan starten har byggt upp den högskolepedagogiska verksamheten med bas i högskolepedagogiskt aktiva forskare och lärare, och i samarbete med institutionsföreträdare med särskilt intresse och kompetens, s k pedagogiska ambassadörer.

Profilbild för Lotta Fröjdfeldt

Lotta Fröjdfeldt Ordförande

Pedagogisk utvecklare
Mälardalens högskola / Mälardalens universitet

Jag har arbetat som pedagogisk utvecklare på MDU sedan 2015, men då började jag som IKT-pedagog. Rollen och jag har sedan utvecklats från att främst ha utbildat på olika pedagogiska system, till att verkligen driva högskolepedagogisk utveckling på alla nivåer inom lärosätet och också inom nationella nätverk. Mitt huvudintresse ligger inom digitaliseringens möjligheter och att nu knyta detta till ett livslångt lärande för en hållbar framtid. Det låter kanske som floskler, men det är verkligen detta jag just nu försöker göra.
Jag har en magister-utbildning i didaktik och skriver f.n. på min master. Den handlar om kollaborativt lärande online och lärares lärande kopplat till detta. Kursen ”Open Networked Learning” har transformerat min syn på just kollaborativt lärande online, men även på delande, öppenhet och samverkan. Inom den kursen har jag funnits med sedan 2017 och tillhör nu kärngruppen som organiserar och utvecklar kursen. Inom ett angränsande område har jag även varit med och tagit fram PDK-cykeln (PDK=Pedagogisk Digital Kompetens) som fungerar som en behovsinventering och plan för både individuell och gruppbaserad kompetensutveckling för lärare och även för ökad kollegial samverkan.
Inom ITHU:s subnätverk för PDK jobbar vi gemensamt med PDK-cykeln och har även kontakter JRC på EU-nivå för att samarbeta kring ramverket DigCompEdu som även PDK-cykeln lutar sig emot. Subnätverket har jag varit med att starta.
Poddar tycker jag är spännande för lärandet och därför har jag även varit med och starta podden ”Högskolepedagogisk spaning”.
Som du säkert märker är jag nyfiken på livet och lärandet, och jag vill alltid fortsätta att studera. Jag är också nyfiken på alla nya lärandemöjligheter som växer fram inom sociala medier, YouTube, öppna föreläsningar, bloggande och mycket mer. Jag är helt enkelt nyfiken på högre utbildnings roll i framtiden!
Mer om mig
Facebook: https://www.facebook.com/Iktpedagogen/
Nystartad blogg: keeponlearning340453937.wordpress.com

Profilbild för Nicolette Karst

Nicolette Karst Ordförande

Pedagogisk utvecklare, systemförvaltare
Lunds universitet

Som pedagogisk utvecklare undervisar jag på de behörighetsgivande högskolepedagogiska kurserna vi erbjuder (introduktion samt fortsättning).
Jag undervisar studenter på avancerad nivå i akademiskt skrivande och muntlig presentation (på svenska och engelska).
Medlem i Swednets styrelse.

Som systemförvaltare för Studio, vår videoplattform, ger jag veckovisa drop-in workshoppar i användningen av video i undervisningen. Pedagogiskt stöd kring videoprojekt skräddarsytt till lärarlag ingår också i mina uppgifter. Jag arbetar även med ett pilotprojekt om tillgänglig video och textningssupport.
Medlem i internationella Media & Learning Association's Advisory Committee.