Profilbild för Film eller storföreläsning – vad bidrar till utbildningskvalitet?

Film eller storföreläsning – vad bidrar till utbildningskvalitet? Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 10:30 - 11:20 Lärosal 13

Ordförande: Johan Christensson

Ämne

Lärandemiljöer, Studenters lärande, Tillgänglighet och inkludering

Format

Rundabordssamtal

Plats

Onsite

Föreläsare

Profilbild för Johan Christensson

Johan Christensson Ordförande

Universitetslektor
Högskolan i Gävle