Profilbild för Studentinflytande för alla programmets studenter

Studentinflytande för alla programmets studenter Har passerat

Fredag 17 juni 2022 10:55 - 11:20 Lärosal 11/Onlinerum D

Föreläsare: Pawel Herman, Sara Videfors, Viggo Kann
Moderator: Johan Ivari

Ämne

Kvalitet i högre utbildning, Organisatoriskt lärande, Återkoppling

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Profilbild för Pawel Herman

Pawel Herman Föreläsare

Associate Professor
Kungliga tekniska högskolan

Sara Videfors Föreläsare

Profilbild för Viggo Kann

Viggo Kann Föreläsare

Professor
Kungliga tekniska högskolan

Jag är professor i datalogi och pedagogisk utvecklare på KTH. Jag håller en högskolepedagogisk kurs om målrelaterade betygskriterier samt webbaserade kurser för examinatorer och assistenter. Jag koordinerar KTH:s arena Storträffen och nätverk för programansvariga och studierektorer. Jag håller också den programsammanhållande kursen för civilingenjörsprogrammet i datateknik, inom vilken det studentbaserade programutvecklingssystemet som jag presenterar på denna konferens genomförs.

Profilbild för Johan Ivari

Johan Ivari Moderator

Lärare och Agil Coach
Försvarshögskolan