Profilbild för Hybrid Learning Lab - en testmiljö för hybridlärande vid Umeå universitet

Hybrid Learning Lab - en testmiljö för hybridlärande vid Umeå universitet Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 11:55 - 12:20 Lärosal 16/Onlinerum E

Föreläsare: Charlotta Andersson, Kajsa Winnes
Moderator: Margareta Jernås

Ämne

Lärandemiljöer, Samverkan, Tillgänglighet och inkludering

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Profilbild för Charlotta Andersson

Charlotta Andersson Föreläsare

Arkitekt
Akademiska Hus

Profilbild för Kajsa Winnes

Kajsa Winnes Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Akademiska Hus

Profilbild för Margareta Jernås

Margareta Jernås Moderator

Pedagogisk utvecklare
Göteborgs universitet