Tid och rum för tillit och akademikers gemensamma lärande under pandemin Har passerat

Onsdag 15 juni 2022 14:00 - 14:25 Lärosal 18/Onlinerum A

Föreläsare: Maria Bäcke, Sylvi Vigmo
Moderator: Karl Asp

Ämne

Kollegialt lärande
Lärandemiljöer
Relationer och lärande

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite
Online

Föreläsare

Maria Bäcke Föreläsare

Dr.
Jönköping university

Sylvi Vigmo Föreläsare

Universitetslektor
Göteborgs universitet

Karl Asp Moderator

Lektor
Kungliga musikhögskolan