Profilbild för Progression inom informationskompetens och utveckling av studenters akademiska skrivande

Progression inom informationskompetens och utveckling av studenters akademiska skrivande Har passerat

Fredag 17 juni 2022 09:25 - 09:50 Lärosal 10/Onlinerum C

Föreläsare: Maria Wickenberg, Mikael Ejdebäck
Moderator: Maria Sunnerstam

Ämne

Kurs- och programdesign, Samverkan, Studenters lärande

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Profilbild för Maria Wickenberg

Maria Wickenberg Föreläsare

Bibliotekarie
Högskolan i Skövde

Profilbild för Mikael Ejdebäck

Mikael Ejdebäck Föreläsare

Mångsysslare: Lärare, forskare, prefekt, vice-rektor
Högskolan i Skövde

På konferensen deltar jag i två bidrag.

Det första är en presentation av ett samarbete med högskolebiblioteket där vi tillsammans utvecklat en kurs för att träna studenternas generiska färdigheter I informationskompetens och vetenskapligt skrivande.

Det andra bidraget är ett rundbordssamtal om vilka interkulturella och internationella färdigheter studenterna bör utveckla under sin utbildning och om användande av s.k. personas är en lämplig metodik för att identifiera och arbeta med dessa.

Mer om mig: https://www.his.se/ejdm

Profilbild för Maria Sunnerstam

Maria Sunnerstam Moderator

Pedagogisk utvecklare
Göteborgs universitet