Profilbild för Den akademiska bloggen - kanal för reflektion och erfarenhetsutbyte

Den akademiska bloggen - kanal för reflektion och erfarenhetsutbyte Har passerat

Onsdag 15 juni 2022 14:25 - 14:50 Lärosal 18/Onlinerum A

Föreläsare: Alastair Creelman
Moderator: Karl Asp

Ämne

Digital litteracitet, Kollegialt lärande, Samverkan

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Profilbild för Alastair Creelman

Alastair Creelman Föreläsare

Specialist, E-lärande
Linnéuniversitetet

Karl Asp Moderator

Lektor
Kungliga musikhögskolan