Profilbild för Specialpedagogiska institutionens insatser för att stötta lärarna under pandemin

Specialpedagogiska institutionens insatser för att stötta lärarna under pandemin Har passerat

Fredag 17 juni 2022 09:25 - 09:50 Hörsal 4/Onlinerum B

Föreläsare: Annika Käck, Katie Obeid, Manal Musa Albaiaa, Marie-Louise Sjögren
Moderator: Jessica Lindblom

Ämne

Organisatoriskt lärande

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Profilbild för Annika Käck

Annika Käck Föreläsare

Universitetslektor
Stockholms universitet

https://www.su.se/profiles/annhos-1.192194

Katie Obeid Föreläsare

Digital utvecklingsledare/adjunkt
Stockholms universitet

Profilbild för Manal Musa Albaiaa

Manal Musa Albaiaa Föreläsare

Projektledare
Stockholms universitet

projektledare för digitalisering och lärare vid Specialpedagogiska institutionen. Jag har ett stort intresse och ansvar för utvecklingen av digitaliseringen i olika kurser och utbildningar på institutionen. Det är väldigt intressant att utveckla kollegialt samarbete med digitalisering och användning av digitala resurser som kan stödja lärande och ta till vara utvecklingsmöjligheter för att tillsammans skapa framgångsrika studiemiljöer.

Det är extra intressant att träffa alla härliga studenter och tillsammans fördjupa oss i diskussioner och samtal om specialpedagogik.

2016–2019 arbetade jag som kursledare, lärare för nyanlända lärare och förskolelärare inom ramen för Snabb Spåret utbildning, Stockholms universitet.

Utöver det har jag deltagit i olika regionala, nationella och internationella konferenser och samarbetat med olika lärosäten med fokus på Snabbspår utbildning, nyanlända lärare, utbildningsfrågor och kvaliteten i utbildningen. Utländska lärares vidareutbildning

Innan dess arbetade jag som Pedagogisk ledare, förskollärare, mentor i Sundbybergs kommun, Stockholm (2009–2016), samt ledare och föräldrarutbildare i International Child, Development Program inom ramen för personal& föräldrastödprojekt. 

Erfarenhet av mångkulturalitet inom förskola, skola och högre utbildning har gett mig en djup insikt och kompetens inom arbetet med individer med olika kulturella bakgrunder. Som föräldrarutbildare handledde jag många föräldrar med utländsk bakgrund i deras roll som föräldrar i ett nytt samhälle.

1995–2002 Lärare i högstadiet, gymnasieskolan
Projektledare / lärare i kommunal Stödgrupp för elever i behov av stöd.

Marie-Louise Sjögren Föreläsare

IKT-pedagog
Stockholms universitet

Jessica Lindblom Moderator

Biträdande professor
Högskolan i Skövde