Profilbild för Endnote  (STREAMAS TILL SAL)

Endnote (STREAMAS TILL SAL) Har passerat

Fredag 17 juni 2022 11:30 - 12:30 Hörsal 2

Föreläsare: Klara Bolander Laksov

Synligt och osynligt lärande på NU-konferensen

Akademin är idag, liksom många andra instanser i samhället, starkt influerat av det som skulle kunna kallas för en 'performativitetskultur'. Konferenser är inget undantag. Men vad är det då denna konferensen har synliggjort, och vad är det som förblir i det fördolda? Vid denna endnote kommer jag att dela med mig av mina reflektioner över vad jag har sett och hört och betydelsen av detta, men också några tankar kring vad som kanske varit mer osynligt. Vad det är återstår att se. Men jag vill gärna uppmana dig som har tankar kring det osynliga under konferensen att tagga mig i dina tweets @KlaraLaksov med #osynligtlarande eller #synligtlarande. Vem vet - jag kommer kanske att hänvisa just till dina reflektioner....

Format

Plenar

Plats

Onsite

Föreläsare

Profilbild för Klara Bolander Laksov

Klara Bolander Laksov Föreläsare

Professor
Stockholms universitet

Bolander Laksov är professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Hon har arbetat med forskning och utveckling inom högskolepedagogik sedan 1998. I sin forskning intresserar sig Klara Bolaner Laksov för hur universitetet som system och organisation kan skapa hållbara förutsättningar för lärare att utveckla vad som har kommit att kallas ett 'Akademiskt lärarskap', något som hon har skrivit om i skriften med samma namn. Frågor kring relationen och integration av teori och praktik är återkommande i hennes forskning och fokuseras både i relation till studenters lärande, lärares pedagogiska uppdrag och pedagogiska ledares verksamhet.

Klara Bolander Laksov är sedan sju år föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet, där hon sedan starten har byggt upp den högskolepedagogiska verksamheten med bas i högskolepedagogiskt aktiva forskare och lärare, och i samarbete med institutionsföreträdare med särskilt intresse och kompetens, s k pedagogiska ambassadörer.