Profilbild för Självrättande tester

Självrättande tester Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 11:55 - 12:20 Lärosal 11/Onlinerum D

Föreläsare: Anna Hultgren, Marcus Sundhäll
Moderator: Viggo Kann

Ämne

Kollegialt lärande, Kurs- och programdesign, Studenters lärande

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Anna Hultgren Föreläsare

Pedagogisk utvecklare
Örebro Universitet

Profilbild för Marcus Sundhäll

Marcus Sundhäll Föreläsare

Lektor i matematik
Örebro Universitet

Profilbild för Viggo Kann

Viggo Kann Moderator

Professor
Kungliga tekniska högskolan

Jag är professor i datalogi och pedagogisk utvecklare på KTH. Jag håller en högskolepedagogisk kurs om målrelaterade betygskriterier samt webbaserade kurser för examinatorer och assistenter. Jag koordinerar KTH:s arena Storträffen och nätverk för programansvariga och studierektorer. Jag håller också den programsammanhållande kursen för civilingenjörsprogrammet i datateknik, inom vilken det studentbaserade programutvecklingssystemet som jag presenterar på denna konferens genomförs.