Profilbild för Lärarrollen - Från klassrumsundervisning till mediestyrda aktiviteter med läraren som facilitator

Lärarrollen - Från klassrumsundervisning till mediestyrda aktiviteter med läraren som facilitator Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 14:30 - 15:20 Lärosal 14

Ordförande: Anna Nilsson, Pernilla Josefsson

Ämne

Digital litteracitet, Kurs- och programdesign, Lärandemiljöer

Format

Rundabordssamtal

Plats

Onsite

Föreläsare

Anna Nilsson Ordförande

IKT pedagog
Södertörns högskola

Profilbild för Pernilla Josefsson

Pernilla Josefsson Ordförande

Lektor
Södertörns högskola