Profilbild för En innovativ modell för att främja kollegialt lärande och utveckling

En innovativ modell för att främja kollegialt lärande och utveckling Har passerat

Fredag 17 juni 2022 09:25 - 09:50 Lärosal 11/Onlinerum D

Föreläsare: Lars Uhlin, Lotta Fröjdfeldt, Pia Ekholm Johansson
Moderator: Nils Ekedahl

Ämne

Digital litteracitet, Kollegialt lärande

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Lars Uhlin Föreläsare

Adjunkt
Linköpings universitet

Profilbild för Lotta Fröjdfeldt

Lotta Fröjdfeldt Föreläsare

Pedagogisk utvecklare
Mälardalens högskola / Mälardalens universitet

Jag har arbetat som pedagogisk utvecklare på MDU sedan 2015, men då började jag som IKT-pedagog. Rollen och jag har sedan utvecklats från att främst ha utbildat på olika pedagogiska system, till att verkligen driva högskolepedagogisk utveckling på alla nivåer inom lärosätet och också inom nationella nätverk. Mitt huvudintresse ligger inom digitaliseringens möjligheter och att nu knyta detta till ett livslångt lärande för en hållbar framtid. Det låter kanske som floskler, men det är verkligen detta jag just nu försöker göra.
Jag har en magister-utbildning i didaktik och skriver f.n. på min master. Den handlar om kollaborativt lärande online och lärares lärande kopplat till detta. Kursen ”Open Networked Learning” har transformerat min syn på just kollaborativt lärande online, men även på delande, öppenhet och samverkan. Inom den kursen har jag funnits med sedan 2017 och tillhör nu kärngruppen som organiserar och utvecklar kursen. Inom ett angränsande område har jag även varit med och tagit fram PDK-cykeln (PDK=Pedagogisk Digital Kompetens) som fungerar som en behovsinventering och plan för både individuell och gruppbaserad kompetensutveckling för lärare och även för ökad kollegial samverkan.
Inom ITHU:s subnätverk för PDK jobbar vi gemensamt med PDK-cykeln och har även kontakter JRC på EU-nivå för att samarbeta kring ramverket DigCompEdu som även PDK-cykeln lutar sig emot. Subnätverket har jag varit med att starta.
Poddar tycker jag är spännande för lärandet och därför har jag även varit med och starta podden ”Högskolepedagogisk spaning”.
Som du säkert märker är jag nyfiken på livet och lärandet, och jag vill alltid fortsätta att studera. Jag är också nyfiken på alla nya lärandemöjligheter som växer fram inom sociala medier, YouTube, öppna föreläsningar, bloggande och mycket mer. Jag är helt enkelt nyfiken på högre utbildnings roll i framtiden!
Mer om mig
Facebook: https://www.facebook.com/Iktpedagogen/
Nystartad blogg: keeponlearning340453937.wordpress.com

Profilbild för Pia Ekholm Johansson

Pia Ekholm Johansson Föreläsare

Universitetsadjunkt
Mälardalens universitet

Huvudsaklig anställning på lärarutbildningen men arbetar också deltid som pedagogisk utvecklare på Mälardalens universitet, främst med PDK-cykeln.

Profilbild för Nils Ekedahl

Nils Ekedahl Moderator

Prorektor
Södertörns högskola

Jag är prorektor för Södertörns högskola med särskilt ansvar för utbildningsfrågor. Jag är också ledamot av SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor