Akademisk litteracitet i ord och handling - ett pågående utvecklingsarbete vid Konstfacks bildlärarutbildning Har passerat

Torsdag 16 juni 2022 10:30 - 10:55 Lärosal 18/Onlinerum A

Föreläsare: Camilla Gåfvels, Ola Abrahamsson, Paulina Nyman
Moderator: Susanna Leijonhufvud

Ämne

Kollegialt lärande, Kritiskt tänkande, Kurs- och programdesign

Format

Muntlig presentation

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Camilla Gåfvels Föreläsare

Lektor
Konstfack

Ola Abrahamsson Föreläsare

Adjunkt
Konstfack

Paulina Nyman Föreläsare

Skrivhandledare
Konstfack