Barnboken som normkritiskt redskap och lärandeaktivitet inom lärarutbildningen Har passerat

Onsdag 15 juni 2022 14:00 - 14:50 Lärosal 15

Ordförande: Daniel Roe, Ida Al Fakir, Monika Janvari

Ämne

Kritiskt tänkande, Studenters lärande, Tillgänglighet och inkludering

Format

Rundabordssamtal

Plats

Onsite

Föreläsare

Daniel Roe Ordförande

Adjunkt idrottsvetenskap, idrottspedagogik
Gymnastik- och idrottshögskolan

Ida Al Fakir Ordförande

Lektor i utbildningsvetenskap
Gymnastik- och idrottshögskolan

Monika Janvari Ordförande

Bibliotekarie
Gymnastik- och idrottshögskolan