Hur synliggörs lärande i muntlig examinaton Har passerat

Fredag 17 juni 2022 09:00 - 09:50 Lärosal 12

Workshop leaders: Hélène Edberg, Kajsa Sköldvall

Ämne

Bedömning och examination

Format

Workshop

Plats

Onsite

Föreläsare

Hélène Edberg Workshop leader

Lektor
Södertörns högskola

Kajsa Sköldvall Workshop leader

Adjunkt
Södertörns högskola