Rektorerna har ordet


De arrangerande lärosätenas rektorer presenterar sitt lärosätes profil och hur de arbetar med att synliggöra lärande som en del i kvalitetsarbetet


Stockholms universitet, Astrid Söderbergh Widding 

Astrid Söderbergh Widding är professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet. Hon är ordförande i styrelsen för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund och i Bibsamkonsortiet samt ledamot i styrelserna för bland annat Aarhus universitet och Henrik Granholms stiftelse.  2018 tilldelades hon HM Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band och är därtill ledamot av Academia Europaea, Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Vitterhetsakademien.

 

Försvarshögskolan, Robert Egnell

Robert Egnell är rektor för Försvarshögskolan och professor i ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. Han var tidigare chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Robert disputerade vid Department of War Studies vid King's College, London, 2008. Mellan 2012 och 2015 var han tjänstledig för att arbeta som Visiting Professor och Director of Teaching inom Security Studies Program vid Georgetown University. Innan han kom till FHS var han förste forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där han fokuserade på fredsfrämjande insatser, afrikansk säkerhet och civil-militära relationer. Dessförinnan var han assisterande lektor vid Universitetet i Dar es Salaam, Tanzania där han undervisade internationella relationer, statskunskap och konflikthantering.


Gymnastik- och idrottshögskolan, Per Nilsson 

Per Nilsson är professor i pedagogik och rektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Tidigare har han varit generaldirektör vid Ungdomsstyrelsen, ordförande för Centrum för idrottsforskning samt rektor för Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han är styrelseledamot i Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Per Nilsson är även av regeringen utsedd till ordförande för kommittén för främjandet av ökad fysisk aktivitet bland Sveriges invånare.


Handelshögskolan, Lars Strannegård

Lars Strannegård är rektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är professor och innehavare av Stiftelsen Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot ledarskap. Lars Strannegårds forskning fokuserar på aspekter av ledarskap, estetik, varumärken och även organisation och ledarskap i multinationella organisationer. Lars Strannegård är styrelseledamot i flera akademiska, kulturella och utbildningsrelaterade organisationer och har varit gästforskare vid Stanford University och professor vid Uppsala universitet.


Kungliga musikhögskolan, Helena Wessman

Helena Wessman tillträdde som rektor för Kungl. Musikhögskolan (KMH) 2019. Hon har tidigare varit konserthuschef för Berwaldhallen med Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester, VD och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker, högskolerektor för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet samt informationschef och biträdande direktör för Västmanlandsmusiken. Hon är i grunden klassiskt skolad trombonist med examen från KMH. Aktiva förtroendeuppdrag är ordförande för Sveriges Körförbund, vice ordförande för Blåsarsymfonikerna respektive Stiftelsen El Sistema samt medlem av styrelsen för Kungl. Musikaliska Akademin, i vilken hon är ledamot sedan 2012.