Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Real Life Evidence i Digital vård

Välkommen till sessionen “Real Life Evidence i digital vård” arrangerad av Svenska forskarnätverket för digital vård. Programmet pågår 10:30-14:30. 

I år presenterar vi utvecklingen inom digifysisk vård och och studier av framtidens AI-stöd. Ett genomgående tema är utmaningar och möjligheter med 1177 direkt. Detta är en unik möjlighet för dig att få insikt i den senaste forskningen.

Under sessionen får du ta del av:

  • Resultat från SKR-projektet "Hur klickar vi med vården?" 

  • Hur AI-verktyg för automatiserad anamnes och triage fungerar i praktiken och

  • Hur patientsäkerheten genom digital triagering kan utvärderas. 

  • En panel med INERAs och Regioners företrädare diskuterar om 1177 direkt - som en ny digital ingång till vården

  • En överflygning av pågående forskningsprojekt om 1177 direkt i Sverige, samt vilka utvärderingar som planeras parallellt med implementering

  • Lokala studier av bedömning, prioritering och hänvisning av patienter som söker primärvården, med exempel från Region Gävleborg och Region Skåne. 

Sessionen avslutas med en paneldiskussion om forskningsläget kring 1177 direkt och digital vård i framtiden. Där debatteras Real Life Evidence i digital vård, se programmet!

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Sessionen: Real Life Evidence i digital vård

Sessionen: Real Life Evidence i digital vård

Felicia GabrielssonJärhult, Isabella Scandurra, Maria Hägglund, Nasim Farrokhnia, Susanne Frennert
Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 10:35 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Svenska, Livesänd, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för Hur klickar vi med vården? SKR forskningsprojekt om hur digifysisk vård använts under 2022

Hur klickar vi med vården? SKR forskningsprojekt om hur digifysisk vård använts under 2022

Felicia Gabrielsson Järhult, Felicia GabrielssonJärhult, Ingemar Kåreholt
Torsdag 25 maj 2023 10:35 - 10:50 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Svenska, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profilbild för Hur funkar AI-verktyg för automatiserad anamnes och triage i praktiken? En vetenskaplig inblick

Hur funkar AI-verktyg för automatiserad anamnes och triage i praktiken? En vetenskaplig inblick

Anastacia Simonchik, Elin Siira, Jens Nygren
Torsdag 25 maj 2023 10:50 - 11:10 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Svenska, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Patientsäkerhet

Profilbild för Världsunik studie: Hur kan vi bedöma patientsäkerheten i digital triage?

Världsunik studie: Hur kan vi bedöma patientsäkerheten i digital triage?

Jonathan Ilicki
Torsdag 25 maj 2023 11:10 - 11:30 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för 1177 direkt - en ny digital ingång till vården

1177 direkt - en ny digital ingång till vården

Anette Thalén, Sofie Zetterström, Anna Ek, Kerstin Hörnsten, Sara Johansson, Sven-Åke Svensson
Torsdag 25 maj 2023 11:30 - 12:00 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Svenska, Livesänd, Panel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering

Profilbild för Var står den nationella forskningen om 1177 direkt? Utmaningar och möjligheter

Var står den nationella forskningen om 1177 direkt? Utmaningar och möjligheter

Veronica Milos Nymberg
Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 13:20 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Svenska, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för What's in it for me? Införandestudier av 1177 Digital Ingång för telefonsjuksköterskorna

What's in it for me? Införandestudier av 1177 Digital Ingång för telefonsjuksköterskorna

Annica Björkman
Torsdag 25 maj 2023 13:20 - 13:40 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Svenska, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för Kan forskning göras parallellt med implementering, och vilka är framgångsfaktorerna?

Kan forskning göras parallellt med implementering, och vilka är framgångsfaktorerna?

Veronica Milos Nymberg
Torsdag 25 maj 2023 13:40 - 14:00 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Svenska, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för Hur kan vi bidra med utvärderingar i realtid i ett snabbt införandetempo?

Hur kan vi bidra med utvärderingar i realtid i ett snabbt införandetempo?

Susanne Frennert, Annica Björkman, Jonathan Ilicki, Nasim Farrokhnia, Sofie Zetterström, Veronica Milos Nymberg
Torsdag 25 maj 2023 14:00 - 14:30 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Svenska, Livesänd, Panel, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Dokumentation, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik