Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Regelverk och juridik

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Olyckor och tillbud - krav på rapportering för ökad säkerhet

Olyckor och tillbud - krav på rapportering för ökad säkerhet

Karl-Erik Westman, STEFAN Laiti
Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 11:30 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Kommun, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Är din utvärdering av dagens eller framtidens tekniska lösningar en klinisk prövning av medicinteknisk produkt?

Är din utvärdering av dagens eller framtidens tekniska lösningar en klinisk prövning av medicinteknisk produkt?

Elin Karlberg
Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 14:30 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Test/validering, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Hur du drar största möjliga nytta av din kliniska utvärdering!

Hur du drar största möjliga nytta av din kliniska utvärdering!

Mia Rinde
Onsdag 24 maj 2023 14:30 - 15:00 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Patientsäkerhet

Profilbild för Åtalet i Macchiarinifallet ett hot mot patientsäkerheten

Åtalet i Macchiarinifallet ett hot mot patientsäkerheten

Ulf H Fröberg
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 16:00 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profilbild för Mjuk och smart – utmaningar och möjligheter med medicinteknisk mjukvara och Artificiell Intelligens (AI)

Mjuk och smart – utmaningar och möjligheter med medicinteknisk mjukvara och Artificiell Intelligens (AI)

Susanne Grimsby
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:30 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Innovativ/forskning, Appar, Juridik

Profilbild för CE märkning av mjukvara produkt– vilka krav behöver mitt start-up bolag uppfylla?

CE märkning av mjukvara produkt– vilka krav behöver mitt start-up bolag uppfylla?

Azadeh Hajipour
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:15 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Annat, Verktyg för implementering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning, Test/validering, Dokumentation, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för "DIY" - Egentillverkning i vården – vad gäller?

"DIY" - Egentillverkning i vården – vad gäller?

Åse Ek
Onsdag 24 maj 2023 13:30 - 14:00 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Utbildning (utbildningsbevis), Styrning/Förvaltning, Test/validering, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Upphandling av medicinteknisk mjukvara – hur vet jag att produkten fungerar och är säker?

Upphandling av medicinteknisk mjukvara – hur vet jag att produkten fungerar och är säker?

Åse Ek
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:00 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Vårdpersonal, Styrning/Förvaltning, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Patientsäkerheten i fara om inte lagstiftningen följs. Vem är ansvarig?

Patientsäkerheten i fara om inte lagstiftningen följs. Vem är ansvarig?

Ulf H Fröberg
Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Kommun, Patientsäkerhet

Profilbild för Från idé till användning

Från idé till användning

Lena Björk, Karin Gårdmark Östh, Thomas Ekelund, Fredrik Koffner, Karin Looström Muth, Lena Strömberg, Magnus Bergström
Onsdag 24 maj 2023 11:30 - 12:15 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Enbart på plats, Panel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet

Profilbild för Vad vi har sett - om Läkemedelsverkets tillsyn av mjukvara

Vad vi har sett - om Läkemedelsverkets tillsyn av mjukvara

Andreas Kjellin, Rikard Owenius
Onsdag 24 maj 2023 09:15 - 10:00 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Annat, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Patientsäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Lagliga dataflöden

Lagliga dataflöden

Andrea Hemming
Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:30 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Juridik