Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Digital Infrastruktur Sverige

En välfungerande infrastruktur bygger på aktiva åtgärder för att uppnå internationell interoperabilitet och kan samtidigt gagna och skynda på utvecklingen av interoperabilitet på nationell nivå

Interoperabilitet är förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs.

Moderator: Max Herulf chefsläkare E‑hälsomyndigheten 

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för EHDS - Status och förhandlingsprocess

EHDS - Status och förhandlingsprocess

Fredrik Öhrn, Michel Silvestri
Tisdag 23 maj 2023 11:10 - 11:25 .F-Expo
Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Styrning/Förvaltning, Dokumentation, Juridik, Information/myndighet

Profilbild för Projekt prototyp ekosystem

Projekt prototyp ekosystem

Jenny Harrysdotter
Tisdag 23 maj 2023 11:25 - 11:40 .F-Expo
Digital Infrastruktur Sverige, Hälsodata, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Personcentrering

Profilbild för Hur kan Ena - Sveriges digitala infrastruktur användas som en bas för digitaliseringen av välfärden?

Hur kan Ena - Sveriges digitala infrastruktur användas som en bas för digitaliseringen av välfärden?

Daniel Antonsson
Tisdag 23 maj 2023 10:55 - 11:10 .F-Expo
Digital Infrastruktur Sverige, Hälsodata, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Styrning/Förvaltning, Information/myndighet

Profilbild för En gemensam digital infrastruktur i Sverige

En gemensam digital infrastruktur i Sverige

Jakob Algulin, Markus Bylund
Tisdag 23 maj 2023 10:40 - 10:45 .F-Expo
Digital Infrastruktur Sverige, Hälsodata, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Profilbild för Utredningen om digital infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse (S 2022:10)

Utredningen om digital infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse (S 2022:10)

Petter Wolff
Tisdag 23 maj 2023 10:45 - 10:55 .F-Expo
Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige, Svenska, Livesänd, Annat, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Kommun, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet

Profilbild för Introduktion till spåret Digital Infrastruktur Sverige

Introduktion till spåret Digital Infrastruktur Sverige

Max Herulf
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 10:40 .F-Expo
Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Information/myndighet

Profilbild för Digital Infrastruktur Sverige - Panelsamtal – Vad kan vi göra här och nu?

Digital Infrastruktur Sverige - Panelsamtal – Vad kan vi göra här och nu?

Max Herulf, Anna Eriksson, Gunilla Nordlöf, Karin Looström Muth, Markus Lingman, Patrik Sundström, Peter Arrhenius
Tisdag 23 maj 2023 11:40 - 12:15 .F-Expo
Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige, Svenska, Livesänd, Panel, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Information/myndighet