Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Hälsodata

Spåret inleds med fokus på Digital Infrastruktur Sverige

En välfungerande infrastruktur bygger på aktiva åtgärder för att uppnå internationell interoperabilitet och kan samtidigt gagna och skynda på utvecklingen av interoperabilitet på nationell nivå

Interoperabilitet är förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs.

Moderator: Max Herulf, chefsläkare E‑hälsomyndigheten 


Andra delen av spåret Nyttan med Hälsodata, här och nu och i framtiden syftar att inspirera till ökad hälsodata-tillämpning genom att dela pågående initiativ från olika håll: brukare, entreprenörer, vårdgivare och intresseorganisationer där just hälso- och sjukvård och teknik möts, ur ett tydligt nyttoperspektiv för brukarna. 

Detta spår kommer att konkret ta sig an vård- och hälsodata för klinik, forskning och Life Science, visa på goda exempel på nationell och europeisk nivå, söka förtydliga de olika myndigheternas ansvar och aktiviteter, beakta riskerna och samtidigt driva framåt för bättre access och större tillämpning för en bättre vård. Under spårets gång kommer en aktiv användarpanel bestående av experter att kommentera de olika inläggen. 

Moderatorer: Nasim Farrokhnia, ordf eHälsoläkarföreningen + Jenni Nordborg, Chef för internationella relationer på Lif 


Hälsodataspåret rundas sedan av på torsdagen med föreläsningar med fokus på datadriven vårdAlla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Att analysera (agera) eller inte analysera (agera)?  Risker, möjligheter, ansvar och etik

Att analysera (agera) eller inte analysera (agera)? Risker, möjligheter, ansvar och etik

Fanny Lotta Eriksson, Lena Lindgren Schelin, Lise Lidbäck, Siri Kautsky, Sofia Ernestam, Torbjörn Söderström
Tisdag 23 maj 2023 16:15 - 16:55 .F-Expo
Hälsodata, Svenska, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Etik

Profilbild för Datadrivet kvalitetsarbete inom riskbedömningar fall, trycksår och undernäring, lärdomar från Karolinska Universitetssjukhuset

Datadrivet kvalitetsarbete inom riskbedömningar fall, trycksår och undernäring, lärdomar från Karolinska Universitetssjukhuset

Jonas Blomqvist, Samira Nikman
Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 09:00 A5
Hälsodata, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet

Profilbild för Data som strategisk resurs i tillsynen – exemplet SÄBO

Data som strategisk resurs i tillsynen – exemplet SÄBO

Sofia Wallström
Tisdag 23 maj 2023 14:20 - 14:40 .F-Expo
Hälsodata, Svenska, Livesänd, Annat, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Kommun, Innovativ/forskning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Delning av hälsodata - En lösning till Nordiska hälso- och sjukvårdsutmaningar

Delning av hälsodata - En lösning till Nordiska hälso- och sjukvårdsutmaningar

Cecilia Täkte, Daniel Forslund, Frederik van Deurs, Fredrik Söder, Lars Linder, Martina Ljunge, Rasmus Malmborg
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 17:00 F2
Hälsodata, Nordiskt fokus, Svenska, Enbart på plats, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning

Profilbild för Digital Infrastruktur Sverige - Panelsamtal – Vad kan vi göra här och nu?

Digital Infrastruktur Sverige - Panelsamtal – Vad kan vi göra här och nu?

Max Herulf, Anna Eriksson, Gunilla Nordlöf, Karin Looström Muth, Markus Lingman, Patrik Sundström, Peter Arrhenius
Tisdag 23 maj 2023 11:40 - 12:15 .F-Expo
Digital Infrastruktur Sverige, Hälsodata, Svenska, Livesänd, Panel, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Information/myndighet

Profilbild för EHDS - Status och förhandlingsprocess

EHDS - Status och förhandlingsprocess

Fredrik Öhrn, Michel Silvestri
Tisdag 23 maj 2023 11:10 - 11:25 .F-Expo
Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Styrning/Förvaltning, Dokumentation, Juridik, Information/myndighet

Profilbild för En gemensam digital infrastruktur i Sverige

En gemensam digital infrastruktur i Sverige

Jakob Algulin, Markus Bylund
Tisdag 23 maj 2023 10:40 - 10:45 .F-Expo
Digital Infrastruktur Sverige, Hälsodata, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Profilbild för Federerade analyser

Federerade analyser

Rolf Gedeborg
Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 13:30 A5
Hälsodata, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Innovativ/forskning, Juridik, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Framsteg inom informationsdriven vård - exempel hur det skapar värde

Framsteg inom informationsdriven vård - exempel hur det skapar värde

Markus Lingman
Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 14:20 .F-Expo
Hälsodata, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning

Profilbild för GMS: Status and Lessons learned

GMS: Status and Lessons learned

Per Sikora
Tisdag 23 maj 2023 14:40 - 15:00 .F-Expo
Hälsodata, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik

Profilbild för GRAL - För en datadriven vård, nu och i framtiden.

GRAL - För en datadriven vård, nu och i framtiden.

Anders Saeland Jannesson, Catarina Karlberg, Emma Thonander Hallgren, Joakim Wikström
Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 11:30 A5
Hälsodata, Svenska, Förinspelat + På plats, Utökad, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Hur digitala lösningar kan användas inom Lean Healthcare för att minska kostnader och övertidsarbete, korta köer och höja vårdkvaliteten

Hur digitala lösningar kan användas inom Lean Healthcare för att minska kostnader och övertidsarbete, korta köer och höja vårdkvaliteten

Miriam Bottinga, Tore Evang
Torsdag 25 maj 2023 09:00 - 10:00 A5
Hälsodata, Svenska, Enbart på plats, Utökad, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning

Profilbild för Hur kan Ena - Sveriges digitala infrastruktur användas som en bas för digitaliseringen av välfärden?

Hur kan Ena - Sveriges digitala infrastruktur användas som en bas för digitaliseringen av välfärden?

Daniel Antonsson
Tisdag 23 maj 2023 10:55 - 11:10 .F-Expo
Hälsodata, Digital Infrastruktur Sverige, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Styrning/Förvaltning, Information/myndighet

Profilbild för Hälsodata mellan olika vårdgivare och system – hur löser vi dataöverföringen utan inlåsning?

Hälsodata mellan olika vårdgivare och system – hur löser vi dataöverföringen utan inlåsning?

Daniel Forslund, Gunilla Englund, Jesper Olsson, Peter Kjäll
Tisdag 23 maj 2023 13:10 - 13:40 .F-Expo
Hälsodata, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Etik

Profilbild för Introduktion till spåret Digital Infrastruktur Sverige

Introduktion till spåret Digital Infrastruktur Sverige

Max Herulf
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 10:40 .F-Expo
Digital Infrastruktur Sverige, Hälsodata, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Information/myndighet

Profilbild för Kan arbetet med att gemensamt utveckla ett datalager i nio regioner skapa förutsättningar för informationsdriven vård?

Kan arbetet med att gemensamt utveckla ett datalager i nio regioner skapa förutsättningar för informationsdriven vård?

Måns Arnrup
Torsdag 25 maj 2023 14:00 - 14:30 A5
Hälsodata, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling

Profilbild för minKod - Cancervård på ungas villkor

minKod - Cancervård på ungas villkor

Siri Kautsky, Ylva Hård af Segerstad
Tisdag 23 maj 2023 15:35 - 15:45 .F-Expo
Hälsodata, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Innovativ/forskning

Profilbild för Neurorapporten 2023 - Är patienten rustad för e-hälsa?

Neurorapporten 2023 - Är patienten rustad för e-hälsa?

Fanette Caudron
Tisdag 23 maj 2023 15:45 - 15:55 .F-Expo
Hälsodata, Svenska, Livesänd, Annat, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet

Profilbild för NGS-tjänsten- viktig pusselbit i den digitala infrastrukturen

NGS-tjänsten- viktig pusselbit i den digitala infrastrukturen

Anne Simmasgård, Helena Nilsson
Torsdag 25 maj 2023 11:30 - 12:00 A5
Hälsodata, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Nyttan med hälsodata: Här och nu, och i framtiden

Nyttan med hälsodata: Här och nu, och i framtiden

Jenni Nordborg, Nasim Farrokhnia
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:10 .F-Expo
Hälsodata, Svenska, Livesänd, Annat, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning, Etik