Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Av kliniker, för kliniker

8.30-12:00 modererat av Christian Colldén
Detta spår sammanställt av eHälsoläkarföreningen, syftar till att lyfta hur vårdens digitalisering kan drivas från sjukvårdsgolvet av kliniker som ser behov och möjligheter och utnyttjar digitaliseringen för att förbättra vården. 

Spåret lyfter goda exempel på hur digitala arbetssätt kan utvecklas och implementeras, men också på hur vi tar oss an den ännu svårare uppgiften att ge dessa arbetssätt bred spridning och etablera dem som det nya normala. 


13:00-15:00 Nordisk utblick modererat av  Erica BonnsPeter Kelly
Under eftermiddagen fortsätter vi med en nordisk utblick. vad kan vi lära av varandra?

Denna delen genomförs på engelska.

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Dags att skrota remissen och bjuda med patienten på resan?

Dags att skrota remissen och bjuda med patienten på resan?

Katarina Wettin, Magnus Röjvall
Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 11:15 F1
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Personcentrering

Profilbild för Digital Ortopedkonsult

Digital Ortopedkonsult

Gudrun Greim, Josefine Rössberger, Mattias Ahlinder
Onsdag 24 maj 2023 09:40 - 09:55 F1
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Förinspelat + På plats, Fördjupning

Profilbild för Digital triage – a paradigm shift in healthcare

Digital triage – a paradigm shift in healthcare

Jonathan Ilicki
Onsdag 24 maj 2023 13:35 - 13:50 F2
Av kliniker, för kliniker, Nordiskt fokus, English, Förinspelat + På plats, Annat, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Individanpassad och automatiserad smärtuppföljning sätter patienten och dessa smärta i centrum

Individanpassad och automatiserad smärtuppföljning sätter patienten och dessa smärta i centrum

Linda Vogt, Mia Hägglöf,
Onsdag 24 maj 2023 08:55 - 09:10 F1
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Introduktion till spåret "Av kliniker för kliniker"

Introduktion till spåret "Av kliniker för kliniker"

Christian Colldén
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 08:40 F1
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Enbart på plats, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Styrning/Förvaltning

Profilbild för Komplex implementering av ny teknik och nya arbetssätt, från pilot till breddinförande i hela Region Stockholm.

Komplex implementering av ny teknik och nya arbetssätt, från pilot till breddinförande i hela Region Stockholm.

Elinor Nemlander
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 10:45 F1
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning

Profilbild för Nordic track - By clinicians, for clinicians

Nordic track - By clinicians, for clinicians

Erica Bonns, Peter Kelly, MD
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:05 F2
Av kliniker, för kliniker, Nordiskt fokus, English, Enbart på plats, Annat, Övrigt, Introduktion, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profilbild för Panel, how can we learn from each other?

Panel, how can we learn from each other?

Erica Bonns, Peter Kelly, MD, Henrik Brun, Jonathan Ilicki, Martin Vesterby, Stefan Jovinge
Onsdag 24 maj 2023 14:06 - 15:00 F2
Nordiskt fokus, Av kliniker, för kliniker, English, Enbart på plats, Panel, Verktyg för implementering, Fördjupning, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profilbild för Six years experience with mixed reality in surgical planning

Six years experience with mixed reality in surgical planning

Egidijus Pelanis, Henrik Brun
Onsdag 24 maj 2023 13:50 - 14:05 F2
Av kliniker, för kliniker, Nordiskt fokus, English, Enbart på plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Test/validering, Användbarhet

Profilbild för ST-kurs: ”Digitaliseringens möjligheter”

ST-kurs: ”Digitaliseringens möjligheter”

Isabelle Cehlin
Onsdag 24 maj 2023 15:15 - 17:00 R2
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Enbart på plats, Annat, Orientering, Introduktion, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis)

Profilbild för Södersjukhusets färdplan för digitalisering ger reell effekt för våra patienter och medarbetare

Södersjukhusets färdplan för digitalisering ger reell effekt för våra patienter och medarbetare

Daniel Wänn, Per Skoglund, Susanna Reinholdsson
Onsdag 24 maj 2023 11:15 - 11:30 F1
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Användbarhet

Profilbild för Sök akut vå®d med QR-kod!

Sök akut vå®d med QR-kod!

Cecilia Dejus, Lisa Ryding, Sarah Lachnit
Onsdag 24 maj 2023 08:40 - 08:55 F1
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Appar, Användbarhet

Profilbild för Tid för handling! Hur skalar vi upp digitaliseringen från golvet?

Tid för handling! Hur skalar vi upp digitaliseringen från golvet?

Christian Colldén, Boubou Hallberg, Johanna Hellberg, Margareta Haag, Martin Hallander, Nasim Farrokhnia, Peter Arrhenius
Onsdag 24 maj 2023 11:30 - 12:00 F1
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Enbart på plats, Panel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning

Profilbild för What skills do Health Care Providers of the future need for a digital transition to “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”?

What skills do Health Care Providers of the future need for a digital transition to “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”?

Martin Vesterby
Onsdag 24 maj 2023 13:05 - 13:20 F2
Av kliniker, för kliniker, Nordiskt fokus, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning

Profilbild för Vårdcentralen Teleborgs digifysiska vårdcentral – från idé till lansering på 6 månader

Vårdcentralen Teleborgs digifysiska vårdcentral – från idé till lansering på 6 månader

Anna Ninov, Linda Owesson
Onsdag 24 maj 2023 09:25 - 09:40 F1
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning

Profilbild för Ärendehantering och samarbete i modern vård

Ärendehantering och samarbete i modern vård

Anders Fernström, Lovisa Dombrowe
Onsdag 24 maj 2023 09:10 - 09:25 F1
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning