Header image for Vitalis 2023

Sessions

The conference at Vitalis 2023 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme.


Register for conference | Vitalis - English

Track: Real Life Evidence i Digital vård

Välkommen till sessionen “Real Life Evidence i digital vård” arrangerad av Svenska forskarnätverket för digital vård. Programmet pågår 10:30-14:30. 

I år presenterar vi utvecklingen inom digifysisk vård och och studier av framtidens AI-stöd. Ett genomgående tema är utmaningar och möjligheter med 1177 direkt. Detta är en unik möjlighet för dig att få insikt i den senaste forskningen.

Under sessionen får du ta del av:

  • Resultat från SKR-projektet "Hur klickar vi med vården?" 

  • Hur AI-verktyg för automatiserad anamnes och triage fungerar i praktiken och

  • Hur patientsäkerheten genom digital triagering kan utvärderas. 

  • En panel med INERAs och Regioners företrädare diskuterar om 1177 direkt - som en ny digital ingång till vården

  • En överflygning av pågående forskningsprojekt om 1177 direkt i Sverige, samt vilka utvärderingar som planeras parallellt med implementering

  • Lokala studier av bedömning, prioritering och hänvisning av patienter som söker primärvården, med exempel från Region Gävleborg och Region Skåne. 

Sessionen avslutas med en paneldiskussion om forskningsläget kring 1177 direkt och digital vård i framtiden. Där debatteras Real Life Evidence i digital vård, se programmet!

All sessions

Filters

Location

Topic

Language

Seminar type

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Conference

Profile image for Världsunik studie: Hur kan vi bedöma patientsäkerheten i digital triage?

Världsunik studie: Hur kan vi bedöma patientsäkerheten i digital triage?

Jonathan Ilicki
Thursday May 25, 2023 11:10 - 11:30 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Swedish, Live broadcast, Other, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Innovation/research, Test/validation, Patient safety, Usability

Profile image for What's in it for me? Införandestudier av 1177 Digital Ingång för telefonsjuksköterskorna

What's in it for me? Införandestudier av 1177 Digital Ingång för telefonsjuksköterskorna

Annica Björkman
Thursday May 25, 2023 13:20 - 13:40 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Swedish, Live broadcast, Other, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Test/validation, Documentation, Law, Judicial procedures, Patient safety, Usability, Ethics

Profile image for Var står den nationella forskningen om 1177 direkt? Utmaningar och möjligheter

Var står den nationella forskningen om 1177 direkt? Utmaningar och möjligheter

Veronica Milos Nymberg
Thursday May 25, 2023 13:00 - 13:20 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Swedish, Live broadcast, Other, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Test/validation, Patient safety, Information security, Usability, Ethics

Profile image for Sessionen: Real Life Evidence i digital vård

Sessionen: Real Life Evidence i digital vård

Felicia GabrielssonJärhult, Isabella Scandurra, Maria Hägglund, Nasim Farrokhnia, Susanne Frennert
Thursday May 25, 2023 10:30 - 10:35 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Swedish, Live broadcast, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Apps, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Usability, Ethics

Profile image for Kan forskning göras parallellt med implementering, och vilka är framgångsfaktorerna?

Kan forskning göras parallellt med implementering, och vilka är framgångsfaktorerna?

Veronica Milos Nymberg
Thursday May 25, 2023 13:40 - 14:00 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Swedish, Live broadcast, Other, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Test/validation, Documentation, Apps, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Usability, Ethics

Profile image for Hur klickar vi med vården? SKR forskningsprojekt om hur digifysisk vård använts under 2022

Hur klickar vi med vården? SKR forskningsprojekt om hur digifysisk vård använts under 2022

Felicia Gabrielsson Järhult, Felicia GabrielssonJärhult, Ingemar Kåreholt
Thursday May 25, 2023 10:35 - 10:50 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Swedish, Live broadcast, Other, Tools for implementation, Intermediate, Organizational development, Actual examples (good/bad)

Profile image for Hur kan vi bidra med utvärderingar i realtid i ett snabbt införandetempo?

Hur kan vi bidra med utvärderingar i realtid i ett snabbt införandetempo?

Susanne Frennert, Annica Björkman, Jonathan Ilicki, Nasim Farrokhnia, Sofie Zetterström, Veronica Milos Nymberg
Thursday May 25, 2023 14:00 - 14:30 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Swedish, Live broadcast, Panel, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Test/validation, Documentation, Apps, Patient safety, Information security, Government information, Usability, Ethics

Profile image for Hur funkar AI-verktyg för automatiserad anamnes och triage i praktiken? En vetenskaplig inblick

Hur funkar AI-verktyg för automatiserad anamnes och triage i praktiken? En vetenskaplig inblick

Anastacia Simonchik, Elin Siira, Jens Nygren
Thursday May 25, 2023 10:50 - 11:10 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Swedish, Live broadcast, Other, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Welfare development, Innovation/research, Follow-up/Report of current status, Test/validation, Patient safety

Profile image for 1177 direkt - en ny digital ingång till vården

1177 direkt - en ny digital ingång till vården

Anette Thalén, Sofie Zetterström, Anna Ek, Kerstin Hörnsten, Sara Johansson, Sven-Åke Svensson
Thursday May 25, 2023 11:30 - 12:00 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Swedish, Live broadcast, Panel, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration