Huvudbild för Vitalis 2021

Programpunkter

Spår

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Tisdag 18/5

Onsdag 19/5

3. Live

Profilbild för Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Ons 08:30 - 08:55

Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Profilbild för Nationella informationsmängder – nyttor, vad NIM:ar är, hur de skapas och hur de ser ut, samt en internationell utblick om hur Nederländerna arbetar med nationella informationsmängder

Ons 08:55 - 09:40

Nationella informationsmängder – nyttor, vad NIM:ar är, hur de skapas och hur de ser ut, samt en internationell utblick om hur Nederländerna arbetar med nationella informationsmängder

Profilbild för Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Ons 09:40 - 10:10

Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Profilbild för Nationella informationsmängder - tekniska format

Ons 10:10 - 10:40

Nationella informationsmängder - tekniska format

Profilbild för eID för medarbetare

Ons 10:40 - 11:05

eID för medarbetare

Profilbild för Mobilt SITHS eID - Smartare inloggningar utan smarta kort

Ons 11:05 - 11:40

Mobilt SITHS eID - Smartare inloggningar utan smarta kort

Profilbild för Vårdterminal frigör tid till kärnverksamhet

Ons 11:40 - 12:00

Vårdterminal frigör tid till kärnverksamhet

Profilbild för Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten!

Ons 13:00 - 13:25

Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten!

Profilbild för Flykten till framtiden - Att arbeta som läkare hos en digital vårdgivare

Ons 13:25 - 13:40

Flykten till framtiden - Att arbeta som läkare hos en digital vårdgivare

Profilbild för Digital anamnes: primärvårdpersonalens upplevelse

Ons 13:40 - 13:55

Digital anamnes: primärvårdpersonalens upplevelse

Profilbild för Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter

Ons 13:55 - 14:10

Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter

Profilbild för Hur stärker de digitala tjänsterna Patient Empowerment?

Ons 14:25 - 14:40

Hur stärker de digitala tjänsterna Patient Empowerment?

Profilbild för Videobesök som ersättning av standardiserade besök på barndiabetesmottagning: resultat och erfarenheter

Ons 14:40 - 14:55

Videobesök som ersättning av standardiserade besök på barndiabetesmottagning: resultat och erfarenheter

Profilbild för Forskning i praktiken: Digital triagering i Digitala Vårdmöten

Ons 14:55 - 15:10

Forskning i praktiken: Digital triagering i Digitala Vårdmöten

Profilbild för Vad är de ekonomiska implikationerna av digitala vårdmöten?

Ons 15:10 - 15:25

Vad är de ekonomiska implikationerna av digitala vårdmöten?

Profilbild för Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten

Ons 15:25 - 15:50

Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten

Profilbild för Låt patienten slippa vänta i ovisshet – oavsett vilket digitalt sätt patienten väljer för kontakt

Ons 15:50 - 16:15

Låt patienten slippa vänta i ovisshet – oavsett vilket digitalt sätt patienten väljer för kontakt

Profilbild för Västerbotten utan gränser

Ons 16:15 - 16:50

Västerbotten utan gränser

Torsdag 20/5