Huvudbild för Vitalis 2021

Programpunkter

Spår: Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!

Moderator: Niklas Eklöf

Ett av inriktningsmålen i Vision e-hälsa 2025 är att medarbetare i hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt information och kunskap i mötet med patienter och brukare. En viktig del av den information som behövs är den som dokumenteras kring den enskilda individen och som ska följa individen mellan olika aktörer i en personcentrerad vård. Detta spår handlar om viktiga steg och verktyg i arbetet med att skapa de rätta förutsättningarna för en strukturerad och enhetlig dokumentation, som kan återanvändas i olika syften. Spåret är uppbyggt som en stege – du väljer själv hur högt du vill klättra! 

2019 påbörjade Socialstyrelsen arbetet med att ta fram Nationella informationsmängder (NIM:ar), dvs. detaljerade beskrivningar av avgränsade informations­mängder som behöver vara tillgängliga i många processer och sammanhang i vården. Arbetet utgår ifrån de standarder i form av referensmodeller och referensterminologier som Socialstyrelsen utvecklar och förvaltar. Utvecklingen av NIM:ar sker inom ramen för flera olika regeringsuppdrag. 

Första klivet upp på stegen ger en övergripande bild av Socialstyrelsens långsiktiga uppdrag inom området – att utveckla och förvalta referensmodeller och referensterminologier som utgångspunkt för en strukturerad och entydig dokumentation. 

Andra klivet upp, tar oss till beskrivningen av de Nationella informationsmängderna (NIM:ar) – hur de tas fram, vilka de är och hur användningen av dessa kan bidra till ett standardiserat ”innehåll” i dokumentationen kring individen. 

Ett gemensamt sätt att strukturera och koda information skapar förutsättningar för att kunna dela informationen över organisatoriska gränser, mellan processer och system, utan att mening och sammanhang går förlorat.  På det tredje steget ger vi exempel på var och hur nytta uppstår. 

Det fjärde och sista steget i vår stege tar oss en bit in i teknikens värld. Här presenteras exempel på hur standardiserade beskrivningar av informationsmängder kan representeras med tekniska format för att skapa förutsättningar för att dela information mellan olika it-stöd. 

Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord